Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Informacja o wyniku postępowania: Wdrożenie innowacji technologicznych w procesie składania i sklejania opakowań, nr WND-RPSL.03.02.00-24-026G/17-002

Innowacje MŚP "Wdrożenie innowacji technologicznej w produkcji opakowań za pomocą wklejania elementów metodą wykrój do wykroju"”

"Usługa badawcza mająca na celu opracowanie nowej gamy innowacyjnych produktów wytwarzanych jednostkowo i w małych seriach oraz zaprojektowanie linii produkcyjnej zgodnej z wymaganiami Przemysłu 4.0."”

"Wdrożenie innowacji technologicznych w procesie składania i sklejania opakowań"”