Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OD 1922 ROKU

Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie powstały w 1922 roku. Zostały założone przez dwóch przedsiębiorców, Rosenzweiga i Rindla, jako odpowiedź na zapotrzebowanie na opakowania tutejszej fabryki wafli braci Schramków. Spółka przybrała od nazwisk właścicieli nazwę RORI i rozpoczęła produkcję opakowań na wafle oraz, jak się później okazało, bardzo rentownych tekturowych walizek. Wyroby fabryki już w pierwszym roku okazały się dobrze sprzedawalne, co skłoniło właścicieli do przyjęcia jeszcze jednego wspólnika - inż. Józefa Seroga, przedsiębiorcę budowlanego z Wiednia, który od samego początku zdominował fabrykę stając się jej głównym dyrektorem. Po kilku latach Serog wykupił pozostałych udziałowców stając się jej jedynym właścicielem. Zdolności organizacyjne Seroga oraz zapotrzebowanie rynku na nowoczesne opakowania kartonowe spowodowały dynamiczny rozwój firmy. W momencie powstania fabryka zatrudniała 23 osoby. W rok później załoga uległa podwojeniu i liczyła 50 osób, aby w 1932 roku osiągnąć poziom 360 zatrudnionych. Od samego powstania fabryka była wyposażana w nowoczesne, jak na ówczesne czasy, maszyny i urządzenia, takie jak gilotyny, krajalnice, bigówki i inne. W 1926 roku zrezygnowano z produkcji walizek, rozszerzając asortyment opakowań i wydłużając produkowane serie.

Ważną zmianą stało się wprowadzenie maszyn litograficznych i uruchomienie działu poligrafii, którego nikt z konkurentów nie posiadał. Możliwość wykonywania skomplikowanych opakowań z nadrukiem uczyniła z RORI firmę przodującą w tej branży na terenie Europy. RORI wyspecjalizowała się w produkcji opakowań dla potrzeb przemysłu kosmetycznego, z których korzystały nie tylko firmy krajowe, lecz również zagraniczne. Najpoważniejszym odbiorcą opakowań na pudry kosmetyczne stała się renomowana firma COTY z Paryża, która do tego stopnia zafascynowała się wyrobami z Cieszyna, że uruchomiła w oparciu o nadolziańskie opakowania oddzielną filię w Warszawie, pakując w Polsce puder przywożony w workach z Francji. W 1932 roku została zainstalowana w fabryce nowoczesna maszyna do produkcji pudełek wieczkowych. Od tego czasu część produkcji stanowiły opakowania dla polskiego monopolu tytoniowego. W opakowania z Cieszyna pakowane były słynne cygara „Belweder”, „Exelsiores” oraz przedwojenne papierosy.

W czasie wojny fabryka wykonywała opakowania o podobnym profilu jak wcześniej. Klientami w tym okresie były głównie firmy zachodnioeuropejskie. W 1945 roku, w dwa dni po wyzwoleniu Cieszyna, rozpoczęto produkcję. Był to ten sam asortyment co przed wojną, m.in. pudełka na maści dla przemysłu farmaceutycznego, opakowania do wyrobów tytoniowych, etykiety, bilety i teczki papierowe. W latach 1950 - 1965 większość produkcji stanowiły opakowania z tworzyw sztucznych dla farmaceutyków i opakowania kartonowe z folii. W 1964 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego zakładu, którą ukończono w 1967r. Fabryka w tym czasie została wyposażona w nowoczesne maszyny wykrawające WUPA oraz wielokolorowe offsetowe maszyny SOLNA. Te maszyny pozwalały wyspecjalizować się w produkcji opakowań składanych z wielokolorowym nadrukiem, wykonywanych z kartonów powlekanych. Klientami CZK stały się polskie renomowane firmy cukiernicze - Wedel (22-go lipca), Olza, Hanka, Goplana, które korzystając z naszych opakowań wysyłały swoje wyroby na eksport. W latach 1987-1990 przygotowano zakład do produkcji nowych opakowań zakupując wielobarwną maszynę drukującą oraz automatyczne maszyny wykrawające. W 1992 roku firma została sprzedana przez Skarb Państwa i w chwili obecnej Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie SA są w całości firmą prywatną. Prywatyzacja Spółki spowodowała jej dynamiczny rozwój. Firma została wyposażona w nowoczesne maszyny do produkcji opakowań. Wszystkie maszyny są zdublowane zwiekszając tym elastyczność produkcji oraz stabilizację realizacji zamówień. Nowoczene maszyny drukujące, wykrawające oraz sklejące pozwalają na wykonywanie najwyższej jakości opakowań, które z powodzeniem używane są przez krajowych i zagranicznych producentów artykułów spożywczych, kosmetyków, farmaceutyków oraz artykułów przemysłowych.

Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie SA • ul. Frysztacka 23, 43-400 Cieszyn
tel. +48 (0) 338 523 145, 338 523 156 • tel./fax +48 (0) 338 521 246 • czk1@czksa.com.pl
Kapitał zakładowy 500.400 zł • Opłacony kapitał zakładowy 500.400 zł
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VIII Gospodarczy pod nr: KRS 0000033795