Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OD ROKU 1922

Těšínská výroba obalů (CZK) vznikla v roce 1922. Založili ji dva obchodníci, pan Rosenzweig a Rindl, a to v důsledku poptávky na obaly ve zdejší továrně na oplatky bratří Schramků. Společnost byla pojmenována „RORI”, podle počátečních písmen majitelů. Začalo se tehdy s výrobou obalů na oplatky a také s výrobou kartónových kufrů, což se později ukázalo jako velmi výnosné. Již v prvním roce výroby se ukázalo, že se výrobky z továrny velmi dobře prodávají. Majitelé továrny proto přijali ještě jednoho společníka, inženýra Józefa Seroga, stavitele z Vídně. Ten již na samém začátku svého působení továrnu ovládnul a stal se hlavním ředitelem. Po několika letech Serog vykoupil podíl jiných vlastníků a stal se jediným vlastníkem továrny. Organizační schopnosti Seroga a poptávka na moderní obaly z kartónu se podílely na dynamickém rozmachu firmy. Když továrna vznikla, bylo zde 23 zaměstnanců, o rok později se tento počet více než zdvojnásobil (50 zaměstnanců) a v roce 1932 zde již pracovalo 320 zaměstnanců. Od samého počátku byla továrna vybavena na tehdejší dobu moderním zařízením a využívala moderní technologie. V roce 1926 byla ukončena výroba kufrů, rozšířil se sortiment obalů a velikost sérií.

Důležitou změnu přineslo zavedení litografických strojů a také zprovoznění polygrafického oddělení, které tehdy nevlastnil nikdo z konkurence. Díky možnosti výroby složitějších obalů se firma RORI zařadila mezi evropskou špičku. RORI se zaměřovala hlavně na oblast obalů pro kosmetické výrobky. Měla přitom odběratele nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí. Nejprestižnějším takovým odběratelem byla společnost COTY z Paříže, která si v Těšíně nechala vyrábět obaly na kosmetické pudry. Tato společnost byla výrobky z Těšína natolik nadšena, že ve Varšavě založila svou pobočku, kam byl pudr dovážen z Francie v pytlích a kde byl pudr balen. Těšínská společnost získala v roce 1932 moderní stroj na výrobu krabiček s víčkem. Od té doby se vyráběly také obaly pro polský tabákový průmysl. Do obalů z Těšína se balily takové známé doutníky jako např. „Belweder”, „Exelsiores” a jiné cigarety vyráběné před válkou. Ve válečném období továrna vyráběla podobný sortiment jako dříve. Hlavními odběrateli byly tehdy zvláště západoevropské firmy.

V roce 1945, dva dny po vysvobození Těšína, se opět rozběhla výroba. Sortiment byl stejný jako před válkou - mimo jiné se vyráběly např. krabičky pro farmaceutický průmysl, dále obaly na tabákové výrobky, etikety, lístky, papírové aktovky a složky. V období 1950-1965 se vyráběly především obaly z umělé hmoty pro farmaceutickou oblast, a také kartónové obaly z fólie. Rok 1964 byl rokem zahájení výstavby nové moderní budovy. Její stavba byla ukončena v roce 1967. Nová budova byla vybavena moderními výsekovými stroji WUPA a barevnými ofsetovými stroji SOLNA. Nově se zde ukázaly také stroje lepící a lakovací. Všechny tyto změny umožnily nyní vyrábět obaly skládané, s barevným potiskem a s povlakem. Mezi zákazníky CZK patřily prestižní polské cukrářské závody, jako např. WEDEL, OLZA, HANKA, GOPLANA, které pak své výrobky v našich obalech exportovaly. Období 1987-1990 bylo obdobím přípravy továrny na další rozšíření výroby, a to díky koupi vícebarevného tiskařského stroje a automatického výsekového stroje. V roce 1992 došlo k privatizaci firmy, co způsobilo její další rozvoj. Továrna byla vybavena dalšími moderními stroji. Všechny stroje jsou zdublovány, což umožňuje větší pružnost při výrobě a spolehlivost při dodávce zboží. Moderní tiskařské stroje, výsekové a lepící nám dovolují vyrábět obaly té nejvyšší kvality, které jsou s úspěchem žádány u tuzemských •i zahraničních výrobců různého druhu zboží: potravin, kosmetiky, léčiv a průmyslových výrobků.


Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie SA • ul. Frysztacka 23, 43-400 Cieszyn
tel. +48 (0) 338 523 145, 338 523 156 • tel./fax +48 (0) 338 521 246 • czk1@czksa.com.pl

Základní kapitál 500.400 zł • Splacený základní kapitál 500.400 zł 
Společnost je zaregistrována u okresního soudu v Bielsku Białej oddil VIII Nr: 0000033795